Kliknij, aby przejść do strony głównej WSG

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat!”

Janusz Korczak  

O NAS
O NAS

„Tros­ka o dziec­ko jest pier­wszym i pod­sta­wowym
spraw­dzianem sto­sun­ku człowieka do człowieka” 

                                                                              Jan Paweł II

Żłobek Akademicki WSG „Uniwersytet Dziecięcy” jest placówką, która powstała dzięki dofinansowaniu MPiPS w ramach Programu „MALUCH - edycja 2015”. Celem tegoż Programu jest realizacja polityki rodzinnej rządu odnoszącej się do wspierania rodziny w działaniach opiekuńczych nad małymi dziećmi. Żłobek Akademicki ma umożliwić rodzicom i opiekunom dzieci, w tym studentom, doktorantom oraz pracownikom WSG kontynuowanie swojej aktywności zawodowej.

Nasz Żłobek jest kameralną placówką, która na pierwszym miejscu stawia sobie przede wszystkim dobro dziecka. Praca Żłobka ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby oraz wszechstronny rozwój. Szczególną  uwagę kładziemy na szacunek dla dziecka i jego indywidualności.

Wdrażamy do programu zajęć aktywizujące metody pracy i wspieramy rozwój intelektualny, zainteresowania, zdolności oraz talenty dziecka. Inspirujemy i motywujemy do wdrażania innowacji w wychowaniu i edukacji. Wprowadzamy do programu nowoczesne metody pracy, takie jak: zajęcia  muzyczne prowadzone metodą Gordona, metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, metodę Batti Strauss, zajęcia artystyczne, elementy integracji sensorycznej, kinezjologię edukacyjną P. Dennisona, metodę aktywności wg M. i Ch. Knillów, metodę malowania 10 palcami Ruth Show, bajkoterapię, pedagogikę zabawy i wiele innych.

Nasz Żłobek usytuowany jest w bezpiecznym, monitorowanym i nowocześnie wyposażonym kampusie Wyższej Szkoły Gospodarki, w malowniczym zakolu Brdy, w sercu Bydgoszczy, przy ul. Garbary 2.

Ściśle współpracujemy ze środowiskiem akademickim Uczelni oraz ze środowiskiem społecznymi. Posiadamy wykwalifikowaną, pełną zaangażowania, troskliwą kadrę oraz bezpieczne i bogato wyposażone sale dla dzieci, a także kolorowy, przyjazny plac zabaw. Zapewniamy cztery smaczne i zdrowe posiłki w ciągu dnia. W ramach czesnego oferujemy konsultacje pedagogiczne, diagnozę logopedyczną oraz psychologiczną, różnego rodzaju warsztaty dla dzieci i rodziców.

Zapraszamy także do korzystania z odpłatnych zajęć dodatkowych, których celem jest przede wszystkim jak najlepsze wspieranie Rodziców i  dzieci w ich drodze ku samodzielności i dorosłości. Oferta żłobka skierowana do dzieci ma stwarzać takie warunki wychowawcze i edukacyjne, aby maluchy mogły jak najlepiej rozwijać swoje umiejętności, w tym umiejętności komunikowania się.

Tuż obok Żłobka znajduje się Przedszkole Akademickie WSG „UNIWERSYTET DZIECIĘCY”. To połączenie daje ogromne możliwości zarówno dzieciom, jak i rodzicom umożliwiając organizowanie wspólnych spotkań, zajęć i zabaw koleżeńskich, spacerów, przedstawień i uroczystości okolicznościowych. To z kolei sprzyja bezpiecznemu przejściu dzieci ze środowiska żłobkowego do przedszkolnego. Ta propozycja integracji dzieci młodszych ze starszymi wpływa dodatnio na ich rozwój i pozwala łagodnie przejść do następnego szczebla edukacji.

Żłobek aktywnie włącza do współpracy Rodziców, którzy jako  partnerzy uczestniczą w jego życiu między innymi poprzez udział w zajęciach otwartych, zajęciach adaptacyjnych, dniach otwartych, oraz uroczystościach żłobkowych takich jak np. Piknik Rodzinny. Pragniemy ujednolicać oddziaływania wychowawcze z rodzicami. Głównym celem w każdym oddziaływaniu wychowawczym jest wspieranie dziecka w jego indywidualnym rozwoju, stymulowanie poszczególnych sfer rozwojowych, uwrażliwianie na otaczający świat, pobudzanie refleksyjności, a nade wszystko dawanie radości: „nauka poprzez zabawę”.

Wizja Żłobka

Żłobek promuje zdrowy i bezpieczny styl życia w harmonii z przyrodą i środowiskiem społeczno – kulturowym oraz w kontaktach z rodzicami. Pomaga dzieciom w budowaniu własnego systemu wartości, uczy samodzielności oraz zdobywania wiedzy i umiejętności pozwalających rozwijać się twórczo. Wspiera indywidualny rozwój dzieci.

Żłobek jest także nowocześnie wyposażonym miejscem pracy, gdzie panuje zgoda i efektywna współpraca całej kadry oraz ludzi i instytucji wspomagających placówkę. Dzięki temu uczy umiejętności komunikacji i szacunku dla każdego człowieka.

Misja Żłobka

Misją Żłobka jest:

  • Dbanie o wszechstronny rozwój dziecka i wspieranie jego potrzeb.
  • Indywidualizm oddziaływań opiekuńczo – wychowawczych.
  • Integracja Żłobka z bliższym i dalszym środowiskiem lokalnym.
  • Wdrażanie zachowań proekologicznych oraz wyrabianie nawyków prozdrowotnych.
  • Inspirowanie kadry pedagogicznej do tworzenia nowatorskiego i twórczego stylu pracy.
Projekt współfinansowany z dotacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu “Maluch edycja 2015
Copyright 2010 Wyższa Szkoła Gospodarki Wszystkie prawa zastrzeżone